Večerem vodraná

Výstava — Ondřej Tkačík

V pátek 6. 3. 2020 v 17.30h proběhla vernisáž malíře Ondřeje Tkačíka. Úvodní slovo měl Mgr. Jiří Pometlo a hudebně vernisáž doprovodil David Sniegon. Výstava byla poznamenána pandemií Coronaviru, kdy hned po týdnu musela být galerie uzavřena. Výstava byla prodloužena až do konce června. K vidění potom byla ještě dva klasické měsíce. Jednalo se tedy o nejdelší výstavu v galerii PAPE:)

Ondřej Tkačík je malíř a pedagog, absolvent oboru Malba I v atelieru Jiřího Sopka na Akademii výtvarných umění v Praze. Ve své tvorbě se obvykle zabývá tématem krajiny, které zpracovává v rámci ucelených i otevřených obrazových cyklů, (Pohledy ze stran do stran, Jeskyně, Červený dům, Krajina se slovy, Pod nebem, pod mrakem). Dalšími tématy, kterými se dlouhodobě zabývá a zpracovává je v otevřených cyklech, jsou např. obrazy ptáků či hlav, kterými navázal na předchozí soubory opic a madon, vznikající za studií na AVU.

„Ondřej Tkačík, absolvent Sopkova ateliéru na pražské AVU je představitelem nekompromisní malby, a vědom si jejích kořenů a vývoje, vchází svojí tvorbou do takzvaných vnitřních krajin podobně jako „inscape“ krajináři Šíma či Toyen, či symbolistních krajin z přízně severských expresionistů či třeba švýcarských samotářů hodlerovského ražení, kde hora nabírá přes osobní zaujetí symbolické významy a volba barev vychází ze záměru nevytvářet iluzi reálné krajiny. Jsou to kraje, kde hrají roli spodní proudy.“ Lucie Šiklová, kurátorka umění.