Archiv autora: administrator

V Oáze

Výstava — Jan Drozd

V OÁZE je nápaditý název výstavy Jana Drozda, který představuje současnou serigrafickou tvorbu včetně dvou digitálních tisků v galerii PAPE. Galerie sídlí v domě, kterému se v Odrách již několik let říká Oáza. I autorova tvorba může být pestrou oázou motivů a nápadů, které nám Honza Drozd představuje a reflektuje tak své možnosti, které mu nabízí jeho současná spolupráce s Fakultou umění OU, kde působí na Katedře grafiky a kresby. Serigrafie – jiným názvem sítotisk je jedna z dominantních technik ostravského ateliéru grafiky. Celá koncepce výstavy je dosti pestrá, není zaměřena na jedno téma, stěžejní prvek, ale představuje širokou škálu námětů a témat ze světa dnešního „renesančního“ umělce. Jan Drozd se kromě serigrafie zabývá malbou, užitou grafikou, animací a hudbou. Je členem ostravské kapely Tamala. Hlavní inspirací je mu příroda a zejména krajina, ať už ta vnější nebo vnitřní.

Výstavu uvedl Marek Sibinský, vedoucí Katedry grafiky a kresby FU OU a hudebně doprovodil David Ovčačík.

V krajině

Výstava — Pavla Richterová

Výstava V KRAJINĚ nám představuje osobní vnímání a výtvarný přístup autorky Pavli Richterové ke krajině, která ji obklopuje . Autorku představil malíř a grafik Josef Odráška, hudebně podvečer zpříjemnila paní Alena Jestřebská.

Pavla Richterová se věnuje grafice už od Střední umělecké školy v Ostravě, kde studovala obor Propagační výtvarnictví – propagační grafika. Poté absolvovala Fakultu umění v Ostravě obor Volná grafika pod vedením Prof. Eduarda Ovčáčka, ak.mal.

Ve své tvorbě se zabývá převážně linorytem a kresbou. Kreslí přímo v plenéru v přírodě. Krajinu stylizuje do jednoduchého plánu, vidí v ní čárky, tečky, plochy, struktury. Inspirují ji louky, pole, lesy, stromy, ať už rozkvetlé či zasněžené. V zimě se barevnost v jejich obrazech klidní na neutrální bílošedý tón, na jaře naopak všechno v jejich kresbách hýří mnoha barvami. Kresby jsou jí podkladem pro výsledné obrazy, které pak vyrývá do matric a tiskne je na tiskařském lise. V současné době se věnuje barevnému postupně odrývanému linorytu, což je velmi časově náročná technika.  Získala speciální cenu za techniku tisku z výšky na Grafice roku 2009.

Horror Vacui

Výstava — Zuzana Nevřivová

Horror Vacui je výstava prezentující aktuální tvorbu Zuzany Nevřivové. Výstavu za učásti autorky uvedl Pavel Zemánek a hudebně doprovodili žáci ZUŠ Odry.

Umění může mít různé podoby vyjádření a přístupu, ovšem niterný přístup Zuzany Nevřivové je pravdivý, skutečný, intenzivně prožitý. Existencionální tíseň, prázdnota je zde přetavena do objektu fetiše do jemné rukodělnosti s pocitem mateřství. Podobně jako v dílech Adrieny Šimotové. Jak Šimotová sama uváděla, že utrpení a bolest jí zpevnily a otevřely pro ní nové obzory. To znamená, že momentem pochopit se, sebepoznat a transformovat se může Nevřivová stát sobě Šamanem, šamanem i pro nás ostatní a to může být apel i pro nás diváky.

Pavel Zemánek

Mechanický balet

MECHANICKÝ BALET — Josef Mladějovský

V pátek 23. 11. 2018 v 17.30h proběhla vernisáž ostravského výtvarníka Josefa Mladějovského, který představil aktuální soubor pohyblivých obrazů vycházejících ze studijních kreseb a skic. Mladějovský nabízí divákovi nevšední zážitek a možnost si s obrazem dál hrát a obdivovat autorovo technické i výtvarné řešení. Hravé a místy až komické situace vznikající deformací lidského těla jsou všechny spjaté s tématem cvičení. Pohyb je v obraze, pohyb je v samotném cvičení a pohyb je i ústředním motivem filmu Fernanda Legera – Mechanický balet. Proto výstava nese tento název. Výstava je rozdělena do dvou částí, které jsou mezi sebou úzce spjaty a přitom se dynamicky doplňují, což v malém galerijním prostoru nabízí pestřejší zážitek. Vernisáž byla obohacena hudebním uměním samotného autora.

výstava Ze Šuplíku

ZE ŠUPLÍKU — Skupinová výstava

Výstava prezentuje díla autorů současné umělecké scény a nabízí pohled do jejich soukromého prostoru – šuplíku.
Výběr tvůrců je dosti pestrý, každý z autorů věnoval své dílo pro charitativní výstavu. Vystavená díla nám umožňují nahlédnout do způsobu práce, myšlení a rozjímání na cestě k touženému výsledku výtvarníka. Materiály, které se v jeho zásuvkách hromadí, často světlo světa ještě ani nespatřily, sloužily jako přípravné studie, inspirační zdroje, skicy a návrhy.
Jsou unikátní. Je v nich totiž míra osobního prožitku, nádherná čistá energie procesu a vývoje, jakási až podprahová upřímnost. Nesou si v sobě esenci citu, který se s autorem spojuje, když na ten „počmáraný“ kus papíru s odstupem času pohlédne. Dovedou v něm probudit a znovu tak procítit okamžik, kdy vznikaly.
Někteří autoři se rozhodli vytvořit dílo přímo pro příležitost výstavy, jiní vybrali něco ze svých finálních prací. Na výstavě se tak potkávají různé živé umělecké formy, v podobě kreseb, tisků, linorytů, akvarelů, fotografií a jiných výrazových 2D prostředků.

Radka Kovačíková

Výstavu poeticky doplnila autorským textem Zdeňka Heryánová.

Vystavující autoři:

Magdalena Cónová, Jan Drozd, Kurt Gebauer, Veronika Hajdyla, Petra Jiroušková, Radka Kovačíková, Petra Kozubíková, Johana Kubíčková, Ové Pictures, Jana Rašková, Lenka Rašková, Martin Rusek, Tereza Smetanová,

Výstava MEZI LESY

MEZI LESY — Bára Heřmanová

Začátek letních měsíců odstartovala pestrá výstava linorytů a maleb autorky Báry Heřmanové. Celkově příjemnou vernisáž hudebně doprovodil Štěpán Žůrek.

Bára Heřmanová je grafička pocházející z Ostravska. Žije v Českých Budějovicích, kde se mimo jiné věnuje volné grafické tvorbě, výrobě autorských šperků a malbě.

Poslední dobou se vracím k tématu krajiny, opět inspirována vlakovými přejezdy republikou a snahou v té rychlosti zachytit úlomky krajinných výjevů. To vše se mísí s občasnými návštěvami Beskyd, kde vznikají kresby, ze kterých se později staly předlohy k vystaveným malbám.

Po čtrnácti letech věnovaných převážně grafické tvorbě jsem letos poprvé odložila rydla a začala malovat. Najednou odpadla nutnost přípravy, která vyžadovala přesnost, důslednost a jasnou představu o výsledném tisku. Stejně to bylo s barevností, která se mohla odpoutat od tiskové matrice, začala vznikat bezprostředně a mohla se kdykoliv podle potřeby měnit. Tyto banální skutečnosti se pro mě staly něčím zcela novým. Léta věnované grafice se přesto v malbách odrazila. Grafické prvky mě neopouštějí. Pracuji s opakujícími se prvky v krajině, zpracovávám geometrické tvary symbolizující stromy, pařezy, mýtiny a pak je stavím do kompozic, které pak společně s jednoduchou barevnou škálou vzájemně ladí v harmonickém celku.

Vedle toho malé grafické listy představují

Než vyhřezne duše 3

MALBY — Veronika Mokrošová

Veronika Mokrošová (1983) absolventka ateliéru malby doc. Daniela Balabána na Fakultě umění Ostravské univerzity. Během studia pobývala na stáži na Akademii výtvarných umění v Catanii ( Itálie ). S médii pracuje volně, orientuje se na malbu, automatickou kresbu, objekty i akce. Výstava Než vyhřezne duše 3 prezentuje expresivní obrazy z posledních dvou let vytvořené v Edinburghu ve Skotsku. Technický experiment kontrastů barevných ploch (např. stékání barvy, uvolněné tahy, geometrické obrazcové konstrukce, figurální motivy ajj.) zvyšuje narůstání dynamiky v obrazovém prostoru. Prolínáním procesů subjektivního záznamu emocí s uchopenou rozumovou línií se dostáváme k jednolitému hmotnému tělesu duše. Název výstavy je spojen s autorčinou cestou ze Skotska zpět, kterou absolvovala celou na kole. Výstavu příjemně hudebně doprovodil Jan Drozd.

výstava — Dratva

MŮJ SVĚT, MŮJ KRISTUS — Jura Dratva

Netradičně v pondělí 19. 3. 2018 v 17.01 h proběhla vernisáž malíře Jury Dratvy (*1946), jež několik let tvořil na Odersku v ateliéru v Hynčicích. Součástí vernisáže bylo promítání předpremiéry dokumentu Bratříčku otvírej vrátka o Janu Krylovi, který je dlouholetým přítelem Jury Dratvy. Obrazově bohatá výstava kreseb a olejomaleb je zaměřena na krajinné i osobní motivy a portréty význámých osobností. V obrazech je cítit veliká energie a barevná exprese.  Výstavu připravil Jiří Sobkiewicz.

VÝSTAVA KOBZOLE

KOBZOLE — Hanka Furmančíková

Výstava KOBZOLE představuje soubor kresebných ilustrací Hanky Furmančíkové ke knize Obludář, která je také autorskou knihou autorky. Text v knize je dílem Ondřeje Pechníka. Jejich kniha Obludář je jakousi novodobou parafrází na historické bestiáře. Kresby, které vznikaly na principu pareidolie, jsou doplněny směsicí textů různorodých žánrů a stylů. Předlohou pro ilustrace byly pak brambory v různém stádiu degradace a rozkladu. Brambory s různými tykadly a chňapadly. Na výstavě je k zhlédnutí 16 ilustrací i samotná kniha. Výstavu uvedla MgA. Petra Jiroušková, která působí na Fakultě umění Ostravské univerzity v ateliéru Knižního a obalového designu.

NEURUPPIN – MALBY

NÁVRAT STARÉHO INFANTILA 2 — Josef Gerda

V pátek 1. 12. 2017 v 17.02h proběhla poslední vernisáž v roce 2017 a to malíře Pepy Gerdy, prezentujícího se pod pseudonymem NEURUPPIN. Výstavu velmi vhodně a zajímavě hudebně umocnili DJ Old Vasha a DJ Scratchy.

Josef Gerda alias NEURUPPIN (Německé město, kde se vyrábějí hasící přístroje) vystudoval ateliér Malby I. na Fakultě umění pod vedením prof. Daniela Balabána, akad. malíře. Na výstavě Návrat starého infantila 2 představuje svou aktuální tvorbu. Sám autor uvádí, že se ve své malbě zabývá novou vlnou expresivně figurativní olejomalby s prvky surreálna.