Rekreflám

Vizuální identita vysokoškolského plesu

Zpracování propagačních tiskovin