Sherlock Holmes

Vizuální identita baru

Logo a další materiály pro hudební bar